Leden login

Disclaimer

Algemeen
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Duofit is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Duofit gecreëerde site. Duofit wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.
Duofit geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Duofit uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Duofit zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Duofit is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Duofit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Duofit is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Bescherming Persoonsgegevens
In overeenstemming met artikel 9 van de wet bescherming persoonsgegevens van 6 juli 2000 (Nederland) informeert Duofit BV u van het feit dat zij uw gegevens zal verwerken met de bedoeling u op de hoogte te houden van de aanbiedingen en de activiteiten van haar bedrijf. U heeft recht op inzage, alsmede in voorkomend geval recht op verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Leden login